آدرس: تبریز، شهرک تبریز 4، انتهای خیابان 20 متری دوم
تلفن: 04133105333
فکس: 04133105334
ایمیل: info@nobnic.ir