شرکت ناب نیک، تولید کننده برد های الکترونیکی و ...